Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για εφήβους στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης