Εκλογές στην Τουρκία: Ας γίνει το καλύτερο, το μήνυμα του Ιντζέ