Έκλεψε την παράσταση η ΟΣΕΚΑ στο All Star Game 2018