Εκδήλωση του ΚΚΕ στην Αλεξανδρούπολη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας