Εκδήλωση της Τ.Ε. ΚΚΕ στις 30/10 για την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση