Εκδήλωση στον Άγιο Ευστράτιο με «50 χρόνια από τον σεισμό του Αγίου Ευστράτιου»