Εκδήλωση στην Ιταλία για τη σφαγή της Μεραρχίας Aqui