Εκδήλωση για την υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στο Ναύπλιο