Εκδηλώσεις λήξης ακαδημαϊκού έτους του ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή του Π.Δ.Μ.