Εισαγγελία Αγρινίου: Έρευνα για την καταγγελία κωφάλαλης