Είναι δύσκολη υπόθεση να έχεις χαρακτήρα και προσωπικότητα.