Είμαστε αυτοί που επέζησαν - Ταινία μικρούς μήκους σε παραγωγή της ΔΙΣΥΠΕ