Είχε την γιορτή του ο Μουγκοπέτρος και έκανε σαματά με συγγενείς και φίλους