Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου