Έχουμε ξεφύγει! Τελείως όμως ... Η εφορία κυνηγάει τις γυναίκες που ανάβουν καντήλια στα νεκροταφεία και καθαρίζουν μνήματα