Έγραψε πάλι ο Πάγκαλος: «Τούρκος καλός, μόνο νεκρός»