Εγκρίθηκε η μελέτη για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Καλάμου