Εφοδοι κατά της φοροδιαφυγής: 80 παραβάσεις σε 119 επιχειρήσεις που ελέγχθησαν -Μπήκαν 8 «λουκέτα»