Εφιάλτης στην Ευρώπη: 8η επίθεση τροχοφόρου κατά πλήθους σε ένα χρόνο