ΕΕ: Μειώθηκαν κατά 3% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα