Δυο διαφορετικές αναγνώσεις μιας απόφασης του δημ. συμβουλίου Μεγανησίου