Δυνατή η Σχολή Ποδοσφαίρου του Κιλκισιακού, στη Θεσσαλονίκη