Δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (από 15 έως 21 Ιανουαρίου)