ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ….«θα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα και στο σύνολό του».