Δράμα: Έκθεση εικαστικών - Παράλληλη πολιτιστική εκδήλωση των δομών της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Ν. Δράμας