Δωρεά της REDPATH στο Ιατρείο της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής (βίντεο φώτο)