Δοχειαρίου Γρηγόριος: ''Και πάλι και πολλάκις γκαπ - γκούπ''