Δίωξη σε αντιπρύτανη - Η γυναίκα του και η κόρη του έλειπαν από το ίδρυμα αλλά πληρώνονταν