ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως Πατρών: Ανακοίνωση για την απώλεια του Χρήστου Χριστόπουλου