ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ - Το ΑΣΕΠ προκήρυξε την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης στο Δήμο