ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ- Αντικειμενικές, τηλεοπτική κάλυψη, Κοινωφελής, Κτηματολόγιο