Δήμος Ρεθύμνου: Διάθεση των νέων σημάτων για τις οδούς ελεγχόμενης στάθμευσης