Δημοπρατουνται από την ΠΔΕ Πατρων - Τριπόλεως και Αντιρρίου - Ιωαννίνων