Δημήτρης Παπαδημητρίου: "Η Ελλάδα έχει περάσει σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο"