Δημιουργικά Εργαστήρια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Χαλκίδα