«Δικηγόρος των Χιμαριωτών ο πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα»