Διαβατινά "κόλπα" για έναν βραστήρα χωρίς άλατα..!