Διάθεση δωρεάν εισιτηρίων για τον θερινό κινηματογράφο Χολαργού