Διασώστες βρίσκουν τυφλό σκυλί σε ένα βουνό, 8 μέρες από όταν εξαφανίστηκε

Προέλευση