Διαρρήκτες άδειασαν το κυλικείο του Γυμνασίου/Λυκείου Παναιτωλίου