Διανομή καθαριστικών, κρέατος και άλλων προϊόντων από Δήμο