Διαμαρτυρία φορέων Καρύστου για τον εμπαιγμό τους από τον Δήμο Καρύστου σχετικά με τους αιολικους σταθμούς στη Νότια Καρυστία