Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ