Δεύτερο βρετανικό Α/Τ Type 45 αναπτύσσεται στη Μεσόγειο