ΔΕΥΑ Κοζάνης: Ένταξη σημαντικού έργου στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης

Προέλευση