Δέσμευση Τ. Πετρόπουλου ότι θα επιστραφούν οι επιπλέον εισφορές, στους συνταξιούχους