Δελτίο Τύπου ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. - Αλλαγή δρομολογίου ΙΟΝΙΣ