Δείτε την εγκύκλιο για την κλήρωση των σημαιοφόρων στα σχολεία