Αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τον «ψηφιακό μετασχηματισμό»