Αυτός είναι ο ζητιάνος που έγινε εκατομμυριούχος και δεν ξέχασε αυτή που τον βοήθησε...